Ακτινογραφίες - Υπερηχογραφήματα

 

Ενθαρρύνουμε μια κοινή προσέγγιση και συνεργασία με τους συναδέλφους επαγγελμάτων υγείας για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα της θεραπείας σας ώστε να ανταποκριθούμε στην εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων για την υγεία σας.

Το κέντρο αποκατάστασης Healthyhorizons - Physiοconcept συνεργάζεται με την Ακτινοαποικόνιση προσφέροντας διαγνωστικές εξετάσεις απεικονιστικών μεθόδων.

Η συστέγαση αυτών των δυο υπηρεσιών στο ίδιο κτίριο αποτελεί μια εύκολη, γρήγορη και οικονομική λύση για το πρόβλημα που σας ταλαιπωρεί.

Έμπειρος Ιατρός Ακτινολόγος, με υπερηχοτομογράφο τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και ανάλυσης, ή με την χρήση ψηφιακής ακτινογραφίας, θα κάνει την ιατρική γνωμάτευση για τη μυοσκελετική σας πάθηση και στην συνέχεια με άμεση ενημέρωση στον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή θα προχωρήσετε στην θεραπεία.

Για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία και ταυτόχρονα οικονομικώς αποδοτική, θα πρέπει να καθοριστεί η αιτία του προβλήματος και στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί εξατομικευμένα και συγκεκριμένα.