Υπηρεσίες

 

Οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας συνήθως αναζητούν ή παραπέμπονται για φυσικοθεραπεία λόγω σωματικών προβλημάτων  που σχετίζονται με κινητικές διαταραχές που προκαλούνται από τραυματισμό, ασθένεια ή διάφορες καταστάσεις που αφορούν την υγεία, οι οποίες   επηρεάζουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν κάποιες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες ή σημαντικές για αυτούς.

Παρόλα αυτά οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας μπορεί να απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν καμία σωματική βλάβη,αλλά που επιθυμούν να βελτιώσουν το συνολικό  επίπεδο φυσικής τους κατάστασης ή να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας.

Ο οδηγός της Πρακτικής του φυσικοθεραπευτή (Guide to Physical Therapist Practice 2003) ορίζει τους ασθενείς ως «άτομα οι οποίοι είναι οι αποδέκτες της φυσικοθεραπευτικής επιστημονικής προσέγγισης και άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης» και τους πελάτες ως " Άτομα που δεν είναι κατ 'ανάγκην άρρωστα ή τραυματισμένα, αλλά τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες, επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες πρόληψης ".