Θεραπευτική άσκηση

 

Ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης είναι σχεδόν πάντα μια θεμελιώδης συνιστώσα των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.

Η θεραπευτική άσκηση ως θεραπευτικό μέσο παρέμβασης περιλαμβάνει την εφαρμογή προσεκτικά διαβαθμισμένων φορτίων και δυνάμεων σε ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα, σε συγκεκριμένες δομές ή μεμονωμένους ιστούς του ανθρώπινου σώματος με ελεγχόμενο, προοδευτικό και ασφαλή εκτελεσμένο τρόπο, που αποσκοπεί στη μείωση των σωματικών δυσλειτουργιών και στην βελτίωση της κινητικής λειτουργικότητας.

Απώτερος στόχος του θεραπευτικού προγράμματος άσκησης είναι η επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου σωματικής ικανότητας χωρίς συμπτώματα πόνου κατά τη διάρκεια βασικών αλλά και πολυσύνθετων σωματικών δραστηριοτήτων.

Οι θεραπευτικές ασκήσεις ενσωματώνουν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, τεχνικών και κινήσεων.

Το είδος, η τεχνική και η διάρκεια της άσκησης είναι  διαφορετικά για τον κάθε ασκούμενο/ασθενή και αποτελούν ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα  προσαρμοσμένα στην υποκειμενική και αντικειμενική αξιολόγηση του φυσικοθεραπευτή.

Η αιτία της βλάβης, οι λειτουργικοί περιορισμοί, η σωματική ικανότητα και η ιδιοσυγκρασία του ασθενή θα κατευθύνουν τον φυσικοθεραπευτή  για την επιλογή του κατάλληλου τύπου άσκησης .

Οι τύποι των θεραπευτικών παρεμβάσεων άσκησης  είναι:

Αερόβια και αναερόβια άσκηση

Ασκήσεις μυϊκής απόδοσης: προπόνηση για βελτίωση δύναμη και αντοχής

Τεχνικές διατάσεων: muscle-lengthening and soft tissue stretching techniques

Ασκήσεις Νευρομυϊκού ελέγχου και επανεκπαίδευσης σωστής στάσης σώματος

Ασκήσεις σταθεροποίησης και ορθοστατικού ελέγχου

Ασκήσεις ισορροπίας και βελτίωσης της ευκινησίας

Ασκήσεις χαλάρωσης

Αναπνευστικές ασκήσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης των αναπνευστικών  μυών

Ειδικές λειτουργικές ασκήσεις(Task-specific functional training)