Βιογραφικό

 

Το όνομα μου είναι Γρηγοριάδης Ιωάννης και γεννήθηκα στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου το 1983. Σπούδασα στο τμήμα φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθηνών από όπου αποφοίτησα το 2007 με βαθμό  ‘Λίαν Καλώς’ ενώ η εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας με θέμα ‘Σύνδρομο Προσθίου διαμερίσματος Κνήμης’ αξιολογήθηκε με  ‘Άριστα 10’.  Στα πλαίσια της φοίτησης μου έκανα την πρακτική μου άσκηση  σε δυο από τα  μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της Αθηνάς, στο Γενικό Νοσοκομείο “Τζάνειο” και στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Στην συνέχεια εργάστηκα σε ιδιωτικά φυσιοθεραπευτικά κέντρα ενώ παρείχα και κατ’ οίκoν θεραπείες στις περιοχές των Νοτίων προαστίων των Αθηνών. Ενώ  εργαζόμουν παράλληλα αναζητούσα τρόπους να επεκτείνω τις πρακτικές μου γνώσεις και να εξελιχτώ επιστημονικά και επαγγελματικά.Το 2009 ξεκίνησα την παρακολούθηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης Manual Therapy του OMT-Greece.Το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών(ΠΣΦ) και έχει την αιγίδα της International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT).

Παρά το γεγονός ότι βελτίωσα τις ικανότητές μου στις θεραπευτικές τεχνικές, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να εμβαθύνω τον τρόπο σκέψης μου στον κλινικό συλλογισμό.Η ανάγκη επιστημονικών αποδείξεων για να υποστηρίξω την προσέγγιση της θεραπείας που προσέφερα, καθώς και η επιθυμία μου για  περαιτέρω γνώση και έρευνα με οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αγγλία με απώτερο στόχο την εξειδίκευση μου στις μυοσκελετικές παθήσεις.

Το 2015 ολοκλήρωσα την φοίτηση μου στο Πανεπιστήμιο του Birmingham αποκτώντας τον τίτλο του Master of Science in Advanced Manipulative Physiotherapy.Η διπλωματική μου εργασία με τίτλο "Can the hand laterality recognition task be performed without using motor imagery?”  παρουσιάστηκε τo 2016 στο Παγκόσμιο συνέδριο της IFOMPT, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον τομέα της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας και του Manual therapy.

Κατά την διάρκεια της παραμονής μου στην Αγγλία εργάστηκα στο Queen Elizabeth Hospital αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση και θεραπεία εξωτερικών ασθενών με νευρομυοσκελετικές παθήσεις. Είμαι μέλος του  Chartered Society of Physiotherapy (CSP) και Health and Care Professions Council (HCPC), ενώ η ολοκλήρωση του πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος μου έδωσε το δικαίωμα να γίνω μέλος στον αναγνωρισμένου κύρους σύλλογο Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapists (MACP).

Σε όλα αυτά τα χρόνια, από το πρώτο μου πτυχίο μέχρι σήμερα, συμμετέχω στα ετήσια συνέδρια φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων ενώ παράλληλα προσπαθώ να συμβάλλω στην προαγωγή της επιστήμης της φυσικοθεραπείας παρουσιάζοντας , ως ομιλητής , προσωπικές εργασίες σε θέματα μυοσκελετικού περιεχομένου.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές μου και η ανακάλυψη νέων εννοιών, νέων πηγών  πληροφοριών και νέων τρόπων  για να αποκτήσω   γνώσεις  με έκανε να αναλογιστώ επεισόδια από το παρελθόν από μια διαφορετική οπτική γωνία και να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι.Στην φυσιοθεραπεία δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την υπάρχουσα γνώση,αλλά θα πρέπει να την επεκτείνουμε μέσω της εμπειρίας μας και την δουλεία μας .Ο τρόπος που αποκτούμε γνώση είναι αντιπροσωπευτική του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.Είναι πολύ σημαντικό για τους φυσιοθεραπευτές να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της μάθησης, να εντοπίσουν την υπάρχουσα γνώση, να την ενισχύσουν και να μάθουν πώς μπορούν να τη χρησιμοποιούν στην πράξη.

Επί του παρόντος, η κλινική μου ειδικότητα περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινητοποιήσεων (mobilization/manipulation), τεχνικών κινητοποίησης μαλακού ιστού (myofascial release) και ειδικών λειτουργικών θεραπευτικών ασκήσεων αποκατάστασης, με βάση τον κλινικό συλλογισμό και την  τεκμηριωμένη πρακτική (evidence-based practice). Αυτή η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση αποτελεί την ουσία του Manual Τherapist, μια προσέγγιση που εφαρμόζω στον πρότυπο χώρο φυσικοθεραπείας Healthyhorizons - Physioconcept που ίδρυσα με σκοπό να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών.